GDPR & Köpvillkor

Sammanfattning

  • Öppet köp i 14 dagar fr.o.m. mottagen leverans.
  • I alla priser ingår moms med 25 %.
  • Lucas Lexton AB följer konsumentköplagen vid eventuella reklamationer.
  • Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer följes vid en eventuell tvist.
  • Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Introduktion

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.lucaslexton.com (”Webbplatsen”). Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Lucas Lexton AB, org. Nr 559059-5152, Box 37, 44421, Stenungsund (hädanefter ”Lucas Lexton”).
Genom att göra köp ifrån och använda Webbplatsen så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren och före du använder vår sida.
För att göra köp via Webbplatsen krävs att du är 18 år eller att du har målsmans samtycke. Sådant samtycke kan ges genom att en vårdnadshavare skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post till info@lucaslexton.com.

Bekräftelse

När vi väl tagit emot en beställning av dig så kommer vi att skicka en bekräftelse till din email-adress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet och medför betalningsskyldighet.

Betalning

Du kan välja att betala med bank- eller kreditkort eller genom faktura (administreras via Klarna och gäller endast leveranser i Sverige, Norge, Danmark och Finland). Du skall kunna känna dig trygg när du handlar på lucaslexton.com, därför använder vi oss av SSL kryptering som är den vanligaste formen av kryptering. Alla personuppgifter skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna I PUL.

Betalning med kort

Betala med ditt bank- eller kreditkort säkert över nätet. Det är så säkert det kan bli att betala med kort hos oss. Vi lagrar inga kortuppgifter och all kortinformation hanteras med SSL-kryptering. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din order så kan den dock automatisk komma att avbeställas.

Betalning mot faktura

När du väljer att betala via faktura kan du välja att betala såväl på dagen för beställningen som senare (upp till 14 dagar från datum för beställning). Allt görs i samarbete med Klarna.

Priser

Alla priser som du ser på Webbplatsen är inklusive mervärdesskatt.
Länder som inte är med i EU är föremål för särskilda moms- och tullförpliktelser. I dessa fall kan ytterligare kostnader tillkomma. Beställningar till länder utanför EU (utom Norge) kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och/eller skatter som debiteras när paket når mottagarlandet. Lucaslexton.com skickar din paket enligt leveransvillkoren Delivery Duty Unpaid (DDU). Detta innebär att vi inte står för moms, avgifter och/eller skatter på beställningar till länder utanför EU och vi kan inte uppskatta hur stora dessa avgifter kan bli. Vi rekommenderar att du kontakta ditt lokala tullkontor för mer information om regler och avgifter.

Beställningar

Beställningar som görs i falskt namn eller utan samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Lucas Lexton misstänker brott. Om vi lidit ekonomisk skada kan vi komma att kräva skadestånd.
Lucas Lexton reserverar sig för eventuell slutförsäljning och lagersaldofel på Webbplatsen. Ifall någon av de varor som du beställt inte skulle finnas i lager, stryks varan per automatik från din order. Lucas Lexton reserverar sig för att varor som visas på Webbplatsen kan utgå och för eventuella felskrivningar på Webbplatsen. I undantagsfall kan det uppstå fel i kampanjer och priser Webbplatsen. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att ändra i eller annullera ordern. Detta gäller även om orderbekräftelse redan har mottagits.
Om en försändelse skadas under transport till kunden, så ska Lucas Lexton kontaktas omgående efter mottagande.

Ångerrätt

Som konsument har du rätt att utan skäl returnera en beställning inom 14 dagar från att du mottagit varan (ångerrätt). Utan hinder för rätten att utöva ångerrätten har du rätt undersöka varan. Om varan minskar i värde kan du till följd av detta vara skyldig att ersätta värdeminskningen.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Lucas Lexton (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda följande mall, men du måste inte använda denna (http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf). Lucas Lexton kommer att ge dig en adress att skicka varorna till. Kostnaderna, såsom frakt och porto m.m., för att skicka tillbaka produkterna betalas av dig.

Om du frånträder detta avtal kommer Lucas Lexton att betala tillbaka alla betalningar Lucas Lexton fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Lucas Lexton underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Lucas Lexton får dock vänta med återbetalningen tills Lucas Lexton tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka. Lucas Lexton kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Om produkten och dess förpackning återlämnas i förändrat skick är du skyldig att ersätta eventuell värdeminskning.

Icke upphämtade varor

Om Lucas Lexton har skickat beställda varor som inte hämtas ut av köparen, förbehåller vi oss rätten att ta betalt för alla våra kostnader som uppstår i samband med retur. Denna kostnad kommer att dras från din betalning innan mellanskillnaden krediteras till dig.

Garanti

Garantitiden är två år från köpdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på klockan som sådan (urverk, glas och bouet). Andra delar än nu nämnda täcks inte av garantin. För att få en order utbytt under denna garanti, vänligen gör en anmälan till info@lucaslexton.com. I ditt email så behöver du specificera ditt namn, din adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av den aktuella frågan. Slutligen, skriv ”returnering av köp” som ämnesrubrik i ditt email.

Vänligen notera dock att kostnader kommer att tas för reparationer/returer i följande fall. Detta gäller även under garantitiden.

  • Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, bucklor på klockan, krossat glas etc.)
  • Fel eller skada orsakad av eld, vatten eller en naturkatastrof
  • Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet, flagnande av metallen)
  • För det fall det inte framgår av garantin till klockan var och när klockan har inhandlats, eller om denna information har ändrats på garantin
  • Om garantin inte skickats med klockan i samband med reklamationen/reparationen

Kostnad kommer att tas för utbyte av klockans batteri även under garantitiden.
Klockfodralet, urtavlan, klockglaset och andra delar kan komma att bytas ut med ersättningsdelar om originaldelar inte finns tillgängliga.
Den här garantin garanterar att du kan få fria reparationer/returer i enlighet med nu nämnda villkor och inom den tid som gäller för garantin. Garantin begränsar inte någon laglig rätt som gäller för dig som kund.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen så kommer vi att behandla personuppgifter (namn, adress och andra uppgifter som du lämnar i samband med din beställning) för att du ska kunna genomföra din beställning. Företagen som kan ta del av uppgifterna är (Hemsida24, Klarna, Paypal, Swish och Payson). Lucas Lexton är personuppgiftsansvarig för dessa  personuppgifter och behandlar dessa konfidentiellt enligt PUL.
Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter  som Lucas Lexton behandlar om dig. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på lucaslexton.com. Du kan alltid i datorns inställningar själv ange om du tillåter cookies eller inte.

Produktinformation

Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

Leveranser och avbeställningar

Lucas Lexton levererar inom Europa. Leverans sker normalt sett inom 3-7 arbetsdagar eller enligt vad som anges på Webbplatsens eller i din beställning. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder.
För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet har du möjlighet att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats kan du inte längre göra en avbeställning (detta begränsar dock inte din lagstadgade ångerrätt enligt ovan). En avbeställning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse antingen via mail eller telefon från Lucas Lexton.
Om en produkt inte längre säljs har Lucas Lexton rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Lucas Lexton kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

Bilder och text

Bilder och text på lucaslexton.com är upphovsrättskyddade av upphovsmannen och får därmed inte brukas för vare sig privat eller kommersiellt bruk utan vår vetskap och godkännande.

Kundklagomål

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till Postnord. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 14 dagar.
Eventuella klagomål ska göras till Lucas Lextons kundtjänst på denna webbsida eller info@lucaslexton.com. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så kommer vi att återkomma till dig inom kort med instruktioner hur du ska gå till väga för återlämning av varan.
Felaktiga produkter som återlämnas till Lucas Lexton ska alltjämt behandlas varsamt och som om de vore felfria. När det gäller samtliga returer till följd av klagomål är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transporten. För det fall att en återlämnad produkt inte har några fel kommer Lucas Lexton ta ut en avgift om 100 SEK i transportkostnad.
Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.
Om du som konsument tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp http://ec.europa.eu/odr.

Ansvar

För konsumenter gäller distansavtalslagens och konsumentköplagens bestämmelser i samband med beställning och leverans. Lucas Lexton ansvarar inte i något avseende för skador som drabbar dig i näringsverksamhet.
Lucas Lexton är inte ansvarigt för eventuella fel och brister hänförliga till Webbplatsen såsom förlust av data eller andra IT-relaterade skador m.m.

Force Majeure

Lucas Lexton ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Lucas Lextons kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Lucas Lexton eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Användargenererat innehåll

Webbplatsen kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Lucas Lexton gör inget anspråk på äganderätt till sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrätts- eller varumärkesintrång, eller intrång i annan immateriell rättighet, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta vår kundservice.

Äganderätt

Alla produkter förblir Lucas Lextons egendom tills full betalning är gjord.

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen- Lucas Lexton förbehåller sig rätten att avbryta ett köp vid misstanke om brott.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna websida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Lucas Lexton självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare i dennes hemort.

Uppsägning

Lucas Lexton förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget gottfinnande. Till exempel kan så ske om Lucas Lexton misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

B2B

Alla ovanstående villkor gäller endast varor som köps av enskilda konsumenter. Vänligen kontakta info@lucaslexton.com för alla B2B förfrågningar.

Ändringar

Lucas Lexton kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Lucas Lexton. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2016-12-22

———————————————–

Gällande GDPR från 2018-05-25 

Lucas Lexton AB har sedan starten, år 2017, tagit emot beställningar och därmed hanterat personuppgifter.

I samband med GDPR vill Lucas Lexton AB informera er om våra rutiner vad gäller lagring av uppgifter och vidare kommunikation.

Vad lagrar Lucas Lexton AB och varför?

Lucas Lexton AB lagrar personuppgifter för att kunna sköta fakturering, bokföring samt beställningar.

Vi lagrar uppgifterna på ett säkert sätt och sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Efter avslutad affär kan ni när som helst kontakta Lucas Lexton AB för att radera era uppgifter. Ni skickar då ett mail till info@lucaslexton.com med ”ämne/rubrik” ”GDPR”.

Ni kan kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är lagrade hos oss. Ni skickar då ett mail till info@lucaslexton.com med ”ämne/rubrik” ”GDPR”.